top of page

Organizer

ด้วยประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดงานมากว่า 20 ปี ทั้งงานนิทรรศการ งานประชุมสัมมนา งานแสดงสินค้า งานโรดโชว์ งานเปิดตัวสินค้าทั้งเมืองไทยและต่างประเทศ วางใจในความเชี่ยวชาญ มอบงานให้เราดูแล

OUR WORKS
Double Click to View Large Image
Maxis FB Conference-07
Maxis FB Special Event-09
Maxis FB Special Event-10
Maxis FB Booth-39
Maxis FB Booth-29
Maxis FB Exhibition-02
Maxis FB Booth-28
Maxis FB Booth-03
Maxis FB Exhibition-05
Maxis FB Special Event-06
bottom of page