top of page

ONLINE MARKETING

ธุรกิจทันสมัยต้องมีการตลาดออนไลน์ หรือดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) เราพร้อมให้บริการทั้งการออกแบบเว็บไซต์ สร้างและบริหารจัดการเฟซบุ๊คเพจ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาการลงโฆษณาออนไลน์ เช่น Google Ads และวางแผนการตลาดออนไลน์ เพื่อให้แบรนด์หรือบริษัทของคุณสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างตรงจุด และก้าวทันยุคดิจิตอล

Online

 

Marketing

Reach Your Target Customer More & More

เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณได้มากขึ้น ด้วยกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ไม่ว่าลูกค้าของคุณจะอยู่ที่ไหน คุณก็สามารถเข้าถึงพวกเขาได้ง่ายขึ้น ผ่านทางแพลทฟอร์มต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ยูทูบ กูเกิ้ล

รวมทั้งการสร้างเว็บไซต์ของคุณเอง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าที่สนใจ

GET QUOTATION
bottom of page